De Stichting Repaircafé Papendrecht krijgt geen subsidie maar is geheel afhankelijk van donaties of giften van particulieren en soms van subsidies van organisaties voor goede doelen. De donaties worden gebruikt voor aanschaf van verbruiksmiddelen zoals koffie en thee, kleine voorraadonderdelen, opbergmiddelen en communicatiemateriaal.

Als u het Repaircafé Papendrecht een warm hart toedraagt en financieel wilt steunen dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekening NL14 RABO 0310 9863 62 t.n.v. Stichting Repair Cafe Papendrecht. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Namens het bestuur,

Atze Helder, penningmeester

Repair Café Papendrecht vindt plaats op elke 1e zaterdag van de maand te P.S.Gerbrandystraat 31 (Résidence Gerbrandy) tussen 09:00 en 12:00 uur (Aanmelden reparaties tot 11.30 uur)

LET OP: OP DE ZATERDAGEN 2 MEI en 6 JUNI IS ER GEEN REPAIRCAFÉ I.V.M. HET CORONAVIRUS. OOK IN DE VAKANTIEPERIODE JULI EN AUGUSTUS IS HET REPAIRCAFÉ GESLOTEN. VOORALSNOG VERWACHTEN WE WEER OPEN TE ZIJN OP ZATERDAG 5 SEPTEMBER.

Like ons op Facebook