De Stichting Repaircafé Papendrecht krijgt geen subsidie maar is geheel afhankelijk van donaties of giften van particulieren en soms van subsidies van organisaties voor goede doelen. De donaties worden gebruikt voor aanschaf van verbruiksmiddelen zoals koffie en thee, kleine voorraadonderdelen, opbergmiddelen en communicatiemateriaal.

Als u het Repaircafé Papendrecht een warm hart toedraagt en financieel wilt steunen dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekening NL14 RABO 0310 9863 62 t.n.v. Stichting Repair Cafe Papendrecht. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Namens het bestuur,

Atze Helder, penningmeester

Het Repaircafé is geopend op de eerste zaterdag van de maand, van 09:00 tot 12:00 en de derde vrijdag van de maand van 13:00 tot 16:00

Like ons op Facebook