Het Repair Café Papendrecht is in 2015 opgericht. Initiatiefnemers: de werkgroep duurzaamheid van de Morgensterkerk en het Wijkplatform Molenvliet/Wilgendonk. Er werd een voorlopig bestuur gevormd en toen er een geschikte locatie was gevonden kon er gestart worden. De eerste editie werd gehouden op zaterdag 12 september 2015. De start was bemoedigend; er werden zo'n 50 reparaties aangemeld en de reacties waren positief. Op zaterdag 7 november 2015 werd het Repair Café Papendrecht officieel geopend door wethouder Jan Nathan Roozendaal. Op 13 mei 2016 is het Repair Café Papendrecht een stichting geworden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Hans Vermeulen - Voorzitter
  • Louis Lodder - Secretaris
  • Atze Helder - Penningmeester
  • Gonny Merkus - Algemeen Bestuurslid
  • Marjon Verhoef - Algemeen Bestuurslid

Het Repair Café Papendrecht maakt deel uit van een netwerk van Repair Café's. Het eerste Repair Café werd in 2009 in Amsterdam-West opgericht. Daarna heeft dit initiatief veel navolging gekregen. In de Drechtsteden zijn er Repair Café's in Sliedrecht, Dordrecht en Zwijndrecht. 

Repair Café Papendrecht vindt plaats op elke 1e zaterdag van de maand te P.S.Gerbrandystraat 31 (Résidence Gerbrandy) tussen 09:00 en 12:00 uur (Aanmelden reparaties tot 11.30 uur)

LET OP: OP DE ZATERDAGEN 2 MEI en 6 JUNI IS ER GEEN REPAIRCAFÉ I.V.M. HET CORONAVIRUS. OOK IN DE VAKANTIEPERIODE JULI EN AUGUSTUS IS HET REPAIRCAFÉ GESLOTEN. VOORALSNOG VERWACHTEN WE WEER OPEN TE ZIJN OP ZATERDAG 5 SEPTEMBER.

Like ons op Facebook