Weetjes

Via de website consuWijzer:

Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op twee jaar ‘garantie’. In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is inderdaad een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen. Dit is een garantietermijn die als minimum is voorgeschreven aan de lidstaten van de EU. Elke lidstaat mag daar andere regels voor maken. Zolang deze regels maar voordeliger zijn voor de consument.

Bij het omzetten van de Europese Richtlijn naar Nederlands recht is ervoor gekozen om deze twee jaar niet over te nemen. In de Nederlandse wet staat dat het product dat u koopt ‘deugdelijk’ moet zijn. Van veel producten mag u verwachten dat deze langer meegaan dan twee jaar. In veel gevallen kunt u de verkoper dus ook na twee jaar nog aanspreken volgens de Nederlandse wet.

U moet het product een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Voldoet het product niet aan de verwachtingen die u ervan had mogen hebben? En hebt u het product normaal gebruikt? Dan kan er sprake zijn van een ondeugdelijk product.
Voorbeeld Van een wasmachine mag u verwachten dat die een langere tijd meegaat dan een paar schoenen voor uw kind. Gaat uw wasmachine na vier jaar stuk, en is het niet uw schuld? Dan hebt u volgens de wet nog steeds rechten. U kunt dan nog teruggaan naar de verkoper. Hij moet u een goede oplossing bieden.

Werkwijze Computer en Tablets

Wanneer u het Repair Café bezoekt voor reparatie van een Computer of Tablet willen wij u graag vragen de volgende punten in acht te nemen:.

 • Neem zowel de computer of tablet, als het beeldscherm, het toetsenbord en de muis mee. Ingeval van een tablet of laptop vragen wij u ook de oplader mee te nemen.
 • Maak van te voren een back-up van belangrijke bestanden. Het kan zijn dat een volledige herinstallatie van uw systeem nodig is in geval van een virus of malware. Er is immers beperkte tijd voor trouble shooting.
 • Ga ervan uit dat het hele besturingssysteem opnieuw geinstalleerd moet worden, neem daarom ook alle softwaren, licentiesleutels/codes, cd’s, dvd’s en usb sticks mee die bij uw computer of tablet horen. Wij verschaffen geen “illegale” versies van software. Ook niet tegen betaling.
 • Maak waar mogelijk een foto van evenutele foutmeldingen met uw mobiel. Hiermee kan de vrijwilliger sneller een conclusie trekken.
 • Indien onderdelen nodig zijn zullen deze bijna altijd besteld moeten worden. Dit lukt helaas niet zonder vooruitbetaling van de desbetreffende onderdelen.
 • In het geval van een iMac zullen wij niet verder gaan dan trouble-shooting, aangezien de meeste van deze apparaten open ge-font moeten worden.
 • Het bovenstaande geldt ook voor problemen met alleen de hardware, aangezien een hardware probleem de software kan beïnvloeden en zo een herinstallatie noodzakelijk kan maken.

Huisregels

De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
Reparaties worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen in het Repair Café gerepareerd zijn, thuis toch niet blijken te functioneren.
De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
De reparateurs zijn niet verplicht gedemonteerde apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
Om lang wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

 • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen in het Repair Café gerepareerd zijn, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht gedemonteerde apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lang wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

Algemene Werkwijze

Als u met een te repareren artikel bij ons komt is de procedure als volgt. U meldt zich aan bij de receptie en wordt ingeschreven met uw achternaam en het te repareren artikel. Daarna wordt u door één van de receptionistes naar een specialist gebracht die bekijkt of uw artikel gemaakt kan worden. Het kan zijn dat u moet wachten als de reparateurs bezig zijn, dat hangt af van de aard van de aangeboden reparaties en de beschikbare vrijwilligers. Meestal is de wachttijd niet heel lang. Ondertussen drinkt u een kopje koffie en maakt een praatje met de andere wachtenden. In het algemeen hebben wij deskundigheid op het gebied van:

 • elektrische apparaten
 • fietsen
 • speelgoed
 • naaien/breien
 • computers
 • slijpen (geen kartel)
 • sieraden
 • huishoudelijke apparatuur


De reparaties zijn gratis, een bijdrage in de fooienpot is altijd welkom bij een geslaagde reparatie. Hiervan kunnen we een gedeelte van de onkosten betalen. Onze voorraad onderdelen is beperkt. Indien er onderdelen moeten worden aangeschaft zijn die voor eigen rekening.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan een apparaat wat bij ons ter reparatie wordt aangeboden. Het Repair Café Papendrecht is niet verantwoordelijk voor eventuele andere schade.

Vrijwilligers

Het Repair Café Papendrecht is op zoek naar vrijwilligers die op elke 1e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) uiteenlopende spullen kunnen repareren. Vooral elektrische apparaten en elektronica. Zie voor meer informatie www.repaircafepapendrecht.nl of bel /mail naar Jan van Hees, 06-43977258 of repaircafe.papendrecht@gmail.com.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat:

 • Je op elke 1e zaterdag en /of 3e vrijdag van de maand beschikbaarheid bent (behalve in juli of augustus)
 • Aantoonbare kennis en ervaring met repareren hebt
 • Je eigen gereedschap meeneemt
 • De Nederlandse taal redelijk kunt spreken en verstaan

Organisatie

Het Repair Café Papendrecht is in 2015 opgericht. Initiatiefnemers: de werkgroep duurzaamheid van de Morgensterkerk en het Wijkplatform Molenvliet/Wilgendonk. Er werd een voorlopig bestuur gevormd en toen er een geschikte locatie was gevonden kon er gestart worden. De eerste editie werd gehouden op zaterdag 12 september 2015. De start was bemoedigend; er werden zo’n 50 reparaties aangemeld en de reacties waren positief. Op zaterdag 7 november 2015 werd het Repair Café Papendrecht officieel geopend door wethouder Jan Nathan Roozendaal. Op 13 mei 2016 is het Repair Café Papendrecht een stichting geworden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Louis Lodder – Voorzitter
 • Hans Vermeulen – Vicevoorzitter
 • Atze Helder – Penningmeester
 • Gonny Merkus – Algemeen Bestuurslid
 • Heleen van Asperen – Algemeen Bestuurslid
 • Vacature – Secretaris

Het Repair Café Papendrecht maakt deel uit van een netwerk van Repair Café’s. Het eerste Repair Café werd in 2009 in Amsterdam-West opgericht. Daarna heeft dit initiatief veel navolging gekregen. In de Drechtsteden en omgeving zijn er Repair Café’s in Sliedrecht, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Nieuw – Lekkerland, Ridderkerk en Barendrecht.

Voor meer informatie over het ontstaan van de Repair Café’s in Nederland en over Repair Café International kunt u kijken op https://www.repaircafe.org/